Langs de oevers van de Zenne

Regio's: 

 Tijdens deze tocht wordt de Zenne gevolgd vanaf de bron in de buurt van Ecaussinnes tot aan het Zennegat. Door drie gewesten, vier provincies en vijftien gemeenten. Ere wie ere toekomt: de gids van Lannoo "Wandelen en fietsen in de Zennevallei" door Daniel Vanderstichelen en Ward van Loock was de bron van inspiratie en een perfecte leidraad om deze tocht tot een goed einde te brengen.

Langs de oevers van de Boven-Zeeschelde of Scheldeverentocht

Regio's: 

  De Beneden Zeeschelde, volgens de scheepvaartreglementen, loopt van de Belgisch-Nederlandse Grens (ongeveer 2 km stroomafwaarts van de kerncentrale van Doel) tot aan Boveneinde Rede Antwerpen en dat wordt afgebakend door twee palen die ongeveer 1km stroomopwaarts van de Petroleumpier Zuid Staan. 
Dit loopt ongeveer gelijk met de grens Hoboken-Antwerpen. 
De Boven Zeeschelde is vanaf dat punt tot aan Gent. 
Deze tocht vond plaats langs de oevers van de Boven-Zeeschelde.

Langs Schipdonk- en Leopoldkanaal

 U heeft het waarschijnlijk al vernomen in diverse media. Het Schipdonkkanaal zou gedoemd zijn te verdwijnen. Plannen bestaan om dit pittoreske kanaal te verbreden tot een enorm duwvaartkanaal ten behoeve van de Zeebrugse haven. Dit betekent verloedering van de unieke sfeer en het historisch landschap van Damme en Oostkerke. Buurtbewoners en belanghebbenden hebben zich verenigd en op hun website wordt alles ivm de teloorgang van het Schipdonkkanaal haarfijn uitgelegd.

Toeren langs grenzen

 Landsgrens, provinciegrens, gewestgrens en de taalgrens daar krijg je tijdens deze mooie tocht mee te maken. Inspiratie vond ik in het boek: "Fietsen in de grensstreek ten zuiden van Vlaanderen" door Ward Van Loock. De tocht heb ik enigszins aangepast. Niettegenstaande je in het Heuvelland rondtoert komen steile beklimmingen in deze tocht niet voor. Waar je wel mee te maken krijgt is grenzeloos fietsplezier.

Toeren langs trage wegen

   Deze tocht komt uit het boek:"Trage Wegen" van Paul Maes. Trage wegen zijn verbindingen of paden voor niet gemotoriseerd verkeer. Dit kunnen kerkewegels of buurtwegels zijn die weer in ere werden hersteld. Of doodlopende (landbouw)wegen met elkaar verbinden dmv halfverharde paden. Met deze tocht gaan we een aantal van dergelijke wegen verkennen. Er bestaat een informatieve website waar je alles verneemt ivm trage wegen. De bordjes van het fietsroutenetwerk zullen voor 95% je gids zijn.

Toeren in de Moeren

  Wat is dat nu eigenlijk met De Moeren? (Zeer complete website over de Moeren van Dieter van Holder.) Ooit moerasgebied, maar onder invloed van Albrecht en Isabella werd het allemaal drooggelegd en keurig in kavels verdeeld. Daar zorgde hofarchitect Wenzel Cobergher voor. Door die twee komt het ook dat alle hoeven hier namen van heiligen dragen. En die hoeven zijn allemaal nogal groot uitgevallen. De Moeren is een erg rijk landbouwgebied.

Pagina's